Bespaar koste by Boedelbereddering

Met die Vergunning van PC Bruwer en Vennote

Bespaar koste by die bereddering van jou boedel. Connie Bruwer van PC Bruwer en Vennote gee raad oor hierdie belangrike onderwerp.

‘n Leser wil weet hoe hy koste kan bespaar op die bereddering van sy boedel.  Hy en sy vrou is ingevolge ‘n huweliksvoorwaardekontrak getroud.  Albei se testamente lui dat alle besittings van die oorledene aan die langslewende bemaak word.  Kan daar nie in so ‘n geval voorsiening gemaak word dat die koste van die bereddering van die boedel verminder of uitgeskakel kan word nie?  Veral aangesien ons besittings nie ‘n baie hoë waarde het nie.  Dit lyk onredelik dat die langslewende soveel koste moet aangaan om sy of haar eiendom te behou.  Jou vraag sny ‘n hele paar kwessies aan en ek gee kortliks aandag aan die belangrikste hiervan.

  • Testament

Die feit dat julle ingevolge ‘n huweliksvoorwaardekontrak getroud is, verplig julle nie om afsonderlike testamente te hê nie.  Julle kan ‘n gesamentlike testament ook opstel waarin julle oor jul goed beskik.  Net so kan mense wat binne gemeenskap van goedere getroud is weer elk ‘n eie testament opstel waarin elkeen na eie wil met sy of haar helfte van die gemeenskaplike boedel handel.  Dit is jul keuse.

  • Boedelbelasting

Boedelbelasting is ‘n groot koste en dit het sin om daarvoor te beplan.  Moenie beplan hoe om geld beskikbaar te stel by wyse van ‘n bykomende lewenspolis voordat jy eers gekyk het na maniere om die belasting in die eerste plek te vermy of te verminder sodat jy juis nie ‘n bykomende lewenspolis hoef uit te neem nie.

Op die oordrag van bates tussen gades—en dit sluit deesdae lewensmaats in enige vorm in—is boedelbelasting nie betaalbaar nie.  Waarop julle wel sal moet let, is dat die langslewende, nadat hy of sy geërf het, met ’n vergrote boedel gaan sit wat dalk wel kwalifiseer vir boedelbelasting.  Boedelbelasting is betaalbaar op ‘n boedel met ’n bruto batewaarde van meer as R3,5 miljoen en word gehef teen 20%.  Alles wat jy besit, word in berekening gebring hiervoor, ook jou polisse.

  • Kapitaalwinsbelasting:

Jou sterfte word beskou as ’n gebeurtenis wat tot kapitaalwinsbelasting (KWB) kan lei.  Daar vind mos ’n oordrag van bates plaas, waarvan die kapitaalwaarde toegeneem het.  Die effektiewe kapitaalwins-koers vir individue is 33.3%.  Daar is ’n jaarlikse vrystelling van R30 000 wat in die jaar van ’n persoon se dood R300 000 word.  ’n Primêre woning van onder R2 miljoen is ook van KWB vrygestel.  Boedelbelasting word eers gehef nadat KWB in berekening gebring is, maar hoewel boedelbelasting net bo die perk van R3,5 miljoen betaalbaar is, is KWB in alle gevalle betaalbaar.

  • Oordragkoste en hereregte

Die woonstel wat een van julle besit, sal in die naam van die oorlewende—as dit aan die oorledene behoort het—oorgedra moet word.  Hierop sal julle die prokureur se oordragkoste moet betaal.  Hereregte is gewoonlik nie ter sprake nie.

  • Beredderingskoste

Die oorledene se boedel moet beredder word.  Die wet laat toe dat die beredderaar ‘n tarief van 3,5% op die bruto batewaarde van die boedel mag hef.  Let wel, mag hef, nie moet hef nie.  Afhangend van die moeilikheidsgraad van die boedel en die gewilligheid van die beredderaar kan ‘n mens oor dié koste onderhandel.  My voorstel sal wees dat jy ‘n onderneming met jou ouditeur aangaan om jul boedels teen ‘n verlaagde tarief te beredder.  Gewoonlik kan jy dit doen as ons instelling ook jou testament opstel en die boedelbeplanning vir jou doen.

  • Huweliksvoorwaardekontrak:

Jy noem nie of julle ingevolge of sonder die aanwasbedeling getroud is nie.  Sou julle ingevolge die aanwasbedeling getroud wees, sal die een met die kleinste groei in sy boedel ‘n eis hê teen die een met die grootste boedel.

Besoek gerus PC Bruwer en Vennote vir meer inligting en nog interessante artikels. http://pcbruwer.co.za/