LEWENSREG AFTREE BEHUISING

LEWENSREG AFTREE BEHUISING

LEWENSLANGE OKKUPASIEREG of lewensreg okkupasie beteken u koop die reg om lewenslank die betrokke eenheid te bewoon.
Soos by enige ander kooptransaksie, word die reg om die eenheid te bewoon aan die koper oorgedra d.m.v ‘n skriftelike koopkontrak.
Die transaksie word tussen die koper en die betrokke Aftreeoord aangegaan.
Die ooglopende verskil is met lewensreg word die reg om die eenheid te bewoon aangekoop en nie die eenheid self d.m.v. n titelakte nie.
Daar is nie verdeling van grond nie, so individuele titelaktes kan nie by die aktekantoor geregistreer word en aan kopers voorsien word nie.

Okkupasiereg is die reg van die bewoners om lewenslank bewoningsreg te verkry van ‘n spesifieke wooneenheid. U koop dus slegs die reg om die eenheid te bewoon tot u afterwe of totdat u besluit om die aftree-oord te verlaat.
Die bedrag word bepaal deur die tipe eenheid en die waarde koste soos bepaal deur die betrokke Aftreeoord.

‘n Groot voordeel is dat daar nie oordragkoste of registrasiekoste betaalbaar is nie.
Nog ‘n voordeel om okkupasiereg eenhede te koop, is dat die prys goedkoper is met vergeleke van ander gewone titelakte eenhede.

Versorging d.m.v. maatskaplike en sosiale dienste word verseker gedurende die inwonings tydperk.

Die Leefreg inwoner/eienaar is verantwoordelik vir die instandhouding van alles binne in die huis. Van die plafon af tot en met die vloer, buiten as dit struktureel van aard is. Die Leefregeienaar het net die reg om die huis te leef/ te bly. Die struktuur is die leefregontwikkelaar se verantwoordelikheid waarvoor die leefreginwoner ‘n maandelikse heffing betaal.

Reserwefondse word hoofsaaklik aangewend om groot instandhouding en Kapitaalverbeteringe te doen. Onthou dat elke Leefregontwikkelaar sy koopkontrak kan opstel soos dit binne die wet toegelaat word en ontwikkelaars se leefregkontrakte kan gedeeltelik verskil, veral tov winsdeling. Kontak ‘n regskenner vir meer spesifieke punte.

KOOP VAN LEWENSLANGE OKKUPASIEREG

Die eenhede word herwaardeer elke keer met verwisselling van okkupasie om sodoende die markverwante prys op daardie stadium te bepaal. Indien die langslewende te sterwe kom of die eenheid weer verkoop word, kom die okkupasiereg dus ten einde vir die spesifieke eenheid en dit word weer deel van die Aftree-oord.
Die oorspronklike bedrag wat betaal is vir die eenheid, word dan die basiswaarde wat deel vorm van die persoon of egpaar se boedel.
Die boedel is dus geregtig op ‘n bedrag gelykstaande aan die oorspronklike prys van die okkupasiereg minus ‘n vermindering van 3% per jaar vir hoogstens 10 jaar, d.w.s. 30% indien die okkupeerder vir 10 jaar of langer die okkupasiereg gehad het.
Hierdie waardevermindering opsies mag verskil van oord tot oord.

Let wel: Daar is ook wel ‘n maandelikse heffing betaalbaar, maar sluit nie die normale maandelikse dienste uitgawes in soos water en elektrisiteit nie. Dit word afsonderlik bereken aangesien elke woning ‘n afsonderlike meter het. Daar mag wel aftree-oorde wees van nie afsonderlike meters het nie, maar die verdeelde kostes is steeds betaalbaar.

Afhangende van jou spesifieke behoeftes, is daar dus voordele en nadele t.o.v. die koop met okkupasiereg.
Goedkoper aanvanklik, maar minder groei en waarde vir jou boedel. Dus bied hierdie opsie nogsteeds kwaliteit aftrede gedurende okkupasie teen n laer koste.

6 thoughts on “LEWENSREG AFTREE BEHUISING”

 1. Maritz Botha

  Watter onderhoudskoste is betaalbaar deur die inwoner van ‘n Lewensreg aftreeoord en watter kostes deur die “eienaar”. Is die bepaling oor Reserwefonds wat van toepassing is op Deeltitels ook van toepassing op Lewensreg aftreeoorde?

  1. Baie dankie vir jou navraag. Ons het dievolgende inligting vir u nagevors. Hoop dit help. Die Leefreg inwoner/eienaar is verantwoordelik vir die instandhouding van alles binne in die huis. Van die plafon af tot en met die vloer, buiten as dit struktureel van aard is. Die Leefregeienaar het net die reg om die huis te leef/ te bly, gekoop. Die struktuur is die leefregontwikkelaar se verantwoordelikheid waarvoor die leefreginwoner ‘n maandelikse heffing betaal.
   Reserwefondse word hoofsaaklik aangewend om groot instandhouding en Kapitaalverbeteringe te doen.
   Onthou dat elke Leefregontwikkelaar sy koopkontrak kan opstel soos dit binne die wet toegelaat word en ontwikkelaars se leefregkontrakte kan gedeeltelik verskil, veral tov winsdeling. Waar onseker is, kontak ‘n regskenner.

 2. Antionette van Vuuren

  Goeie Middag

  Kan ek ‘n eenheid op my naam koop en my ma/pa daarin laat bly.
  Dankie
  Antionette

  1. Lewensreg eenhede is gewoonlik kontant kope. Plaas dit dan op u ouers se naam. Dit kan weer verkoop word.

  1. Daar is heelwat aftree oorde wat Lewensreg eenhede verkoop. Loer gerus op wwww.lekkeraftree.co.za

Comments are closed.