Alzheimer Demensie

Alzheimer Demensie

Demensie is die breë term vir siektes wat die kognitiewe funksies van die brein aantas.
Dit begin met die stelselmatige verlies van geheue soos vergeetagtigheid en besluitneming, verswakte taalgebruik, onvermoë om gewone probleme op te los en probleme met oriëntasie, aandag en konsentrasie.
Dele van die brein wat geheue, emosie, persepsie en gedrag beheer word stadig afgetakel.

Alzheimer’s siekte is die mees algemene tipe Demensie. Alzheimers word baie keer met ouderdom vereenselwig omdat dit meestal by mense ouer as 60 jaar voorkom, maar is ook al by vroeër ouderdomme gediagnoseer. Terwyl die risiko om demensie te ontwikkel met ouderdom toeneem, het die meeste bejaardes nie demensie nie. Demensie is nie die noodgedwonge feit van ouderdom nie. Byvoorbeeld, slegs een uit vyf mense in hul tagtigs, sal demensie siekte opdoen.
Demensie is nie deel van normale oud word nie. Dit ken ook geen sosiale, ekonomiese of rasse grense nie. Alle individue ondervind demensie op hule eie unieke manier, maar het altyd die gevolg waar hulle nie meer na hulself kan omsien sonder hulp nie.

Alzheimers Demensie is ‘n siekte wat stagig werkend is. Dit begin met stelselmatige geheue probleme en eindig met erge brein beskadiging. Die spoed en koers van die siekte verskil van persoon tot persoon. Oor die algemeen sal pasiënte met AD tot 10 jaar plus na diagnose lewe. Daar is tans geen genesing nie. Indien vroeg genoeg gediagnoseer kan baie simptome van AD behandel word. Vir pasiënte wat reeds in die middel en finale fases van demensie is, kan sekere medikasie slegs die simptome vertraag. Daar is ook medikasie wat simptome soos gedragsprobleme, slaaploosheid, geirriteerdheid, depressie en angs kan behandel. Behandeling van hierdie simptome maak die pasiente meer gemaklik en rustig en help versorgingspersoneel met die hantering van die pasiente.

Simtome kan insluit:
Vergeetagtigheid
Vind dit moeilik om die regte woorde te vind of om te vertaan wat ander bedoel.
Vind dit moeilik om eens gewone roetine take te verrig.
Persoonlikheids en gemoeds veranderinge.

Bronne: alzheimers SA