Alzheimer Demensie

Alzheimer Demensie Demensie is die breë term vir siektes wat die kognitiewe funksies van die brein aantas. Dit begin met die stelselmatige verlies van geheue soos vergeetagtigheid en besluitneming, verswakte taalgebruik, onvermoë om gewone probleme op te los en probleme met oriëntasie, aandag en konsentrasie. Dele van die brein wat geheue, emosie, persepsie en gedrag Read the full article…

Adverteer op Lekker Slaap aan Bejaardes

Aftreebeplanning

“Aftrede – is dit nog moontlik? ” Connie Bruwer van PC Bruwer en Vennote gee raad rakende Aftreebeplanning Hiervolgens n uittreksel met vergunning van PC Bruwer en Vennote: Aftreebeplanning. Vraag:  Baie mense aan die vooraand van aftrede staan voor die kwelvraag of hulle wel nou sal kan aftree, gegewe die huidige negatiewe markomstandighede.   Wat is jou Read the full article…

LEWENSREG AFTREE BEHUISING

LEWENSREG AFTREE BEHUISING LEWENSLANGE OKKUPASIEREG of lewensreg okkupasie beteken u koop die reg om lewenslank die betrokke eenheid te bewoon.Soos by enige ander kooptransaksie, word die reg om die eenheid te bewoon aan die koper oorgedra d.m.v ‘n skriftelike koopkontrak.Die transaksie word tussen die koper en die betrokke Aftreeoord aangegaan. Die ooglopende verskil is met Read the full article…

SASSA Ouderdomstoelaag

Belangrike punte m.b.t. die SASSA Ouderdomstoelaag Die SASSA Ouderdomstoelaag of ook bekend as Ouderdomspensioen is ’n Toelaag wat maandeliks betaal word vir ouer persone vanaf die ouderdom 60 jaar. Die persoon moet aan die volgende vereistes voldoen om te kwalifiseer. 1). ’n Suid-Afrikaanse burger of permanente inwoner wees 2). In Suid-Afrika woon 3). Nie enige Read the full article…