Algemene Aftree Artikels

Adverteer op Lekker Slaap aan Bejaardes

Aftreebeplanning

“Aftrede – is dit nog moontlik? ” Connie Bruwer van PC Bruwer en Vennote gee raad rakende Aftreebeplanning Hiervolgens n uittreksel met vergunning van PC Bruwer en Vennote: Aftreebeplanning. Vraag:  Baie mense aan die vooraand van aftrede staan voor die kwelvraag of hulle wel nou sal kan aftree, gegewe die huidige negatiewe markomstandighede.   Wat is jou Read the full article…

SASSA Ouderdomstoelaag

Belangrike punte m.b.t. die SASSA Ouderdomstoelaag Die SASSA Ouderdomstoelaag of ook bekend as Ouderdomspensioen is ’n Toelaag wat maandeliks betaal word vir ouer persone vanaf die ouderdom 60 jaar. Die persoon moet aan die volgende vereistes voldoen om te kwalifiseer. 1). ’n Suid-Afrikaanse burger of permanente inwoner wees 2). In Suid-Afrika woon 3). Nie enige Read the full article…