Vrywaring

Die informasie wat hierdie webtuiste bevat is slegs bedoel vir algemene gebruik.Die informasie word verskaf deur 50-Plus-Marketing en alhoewel ons poog om die informasie op datum en akkuraat te hou, kan ons geen waarborge lewer of aanspreeklikheid aanvaar van enige aard t.o.v. die akkuraatheid, volledigheid of beskikbaarheid in terme van die webtuiste of informasie, produkte of dienste nie. Enige afhanklikheid wat u mag plaas op hierdie inligting is op u eie risiko.

U kan d.m.v. hierdie webtuiste kontak maak en kommunikeer met adverteerders wat nie onder die beheer van 50-Plus-Marketing is nie. Die insluiting van enige konneksies en kontak besonderhede impliseer geensins ons verwysings en endossemente daarin bevat nie.
Alles moontlik word gedoen om die webtuise aanlyn en foutloos te laat funksioneer. Indien die webtuiste tydelik, weens tegniese redes buite ons beheer, onbeskikbaar sou wees, aanvaar ons geen aanspreeklikheid daarvoor nie.